Produkty
Mezar Sklep - Narzędzia
Profesjonalne
na Facebooku
I. Sklep internetowy "NARZĘDZIA PROFESJONALNE" prowadzi:

Ośrodek Usług Technicznych MEZAR sp. z o.o.
ul. Targowa 9 Gorzów Wlkp. 66-400
e-mail: narzedzia@mezar.pl, tel./faks: 95 722 30 43, tel. 95 720 76 92
konto bankowe: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A. O/Gorzów Wlkp. 62 1060 0076 0000 3200 0088 4326
spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210461, REGON: 008010452
NIP: 599-011-26-79
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego firmy: 65 100 zł

II. Domniemywa się, że użytkownik składający zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

III. Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Mezar zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w korzystaniu ze sklepu.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a).Bezpośrednio w sklepie internetowym, bez konieczności logowania się. Po wybraniu właściwego towaru należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia.

b). Bezpośrednio w sklepie internetowym, po zalogowaniu się i wybraniu właściwego towaru należy wysłać formularz zamówienia. W opcji dla zalogowanych nie ma konieczności wpisywania za każdym razem danych do formularza. Po zalogowaniu się system wpisuje dane automatycznie.

c). Zamówienie można wysłać pocztą elektroniczną na adres: narzedzia@mezar.pl lub faksem na numer: 95 722 30 43

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą prawidłowe przesłanie zamówienia (dotyczy wysyłki zamówienia przez sklep oraz e-mail). W ciągu 24 godz. sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

5. Mezar zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.

6. Mezar zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

7. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować o ile nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać:

a). Pocztą elektroniczną na adres: narzedzia@mezar.pl

b). Faksem na numer: 95 722 30 43

W zgłoszeniu należy powołać się na numer zamówienia i podać niezbędne dane w celu odszukania przedmiotowego zamówienia.

IV. Ceny sprzedaży

1.Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają odpowiednią stawkę VAT, która jest wyraźnie określona przy każdej pozycji asortymentowej w sklepie. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

2. Mezar zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Mezar zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

V. Warunki płatności

1.Podczas składania zamówienia Klient wybiera jeden z dwóch możliwych sposobów płatności za towar:
  • Za pobraniem - płatności przy odbiorze, opłatę pobiera kurier lub listonosz dostarczający przesyłkę
  • Przedpłata na konto - klient wpłaca wartość zamówienia na konto: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A. O/Gorzów Wlkp. 62 1060 0076 0000 3200 0088 4326; towar jest wysłany z chwilą wpłynięcia środków na ww. konto

VI. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia złożone na towar dostępny w danej chwili i potwierdzone przez sprzedawcę do godz. 10.00 wysyłane są tego samego dnia. Większość zamówień realizowana jest w ciągu 1-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności zamówionych produktów, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przesyłki realizowany przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. O dokładny czas realizacji przesyłki można zapytać sprzedawcę telefonicznie.

2. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Mezar ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

3. Zakup towaru jest potwierdzony fakturą VAT

4. Towar wraz z fakturą VAT zostanie przesłany na adres wskazany w formularzy zamówienia.

5. Mezar nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

VII. Koszty przesyłki

Przy zamówieniach, nie zawierających produktu przestrzennego (o dużym gabarycie i wadze powyżej 30 kg):

na kwotę poniżej 500 zł netto Mezar dolicza:

  • 25 zł (netto) ryczałtowych kosztów przesyłki, przy opcji – dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka Sp. z o.o. (termin dostawy dwa dni)

na kwotę równą lub powyżej 500 zł netto koszt przesyłki ponosi Mezar.

Przy zamówieniach zawierających produkt przestrzenny (o dużym gabarycie: długość + szerokość + wysokość większe niż 2 m i wadze powyżej 30 kg):

  • na kwotę poniżej 2.000 zł netto, koszt przesyłki należy każdorazowo uzgodnić z firmą Mezar
  • na kwotę równą lub powyżej 2.000 zł netto, koszt przesyłki ponosi Mezar.

Opłata (koszt przesyłki) doliczana jest do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

VIII. Jakość produktów

1.Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym NARZĘDZIA PROFESJONALNE, który znajduje się pod adresem internetowym www.sklep.mezar.pl, są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Towar pochodzi z legalnych źródeł, posiada gwarancję określoną przez producenta.

IX. Warunki gwarancji

1.Wszystkie towary w sklepie NARZĘDZIA PROFESJONALNE posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu tj. fakturą VAT lub paragonem. Warunki gwarancyjne do każdego z towarów określone są precyzyjnie przez producenta - w karcie gwarancyjnej.

X. Bezpieczeństwo przesyłki

1. Zamówione towary zostaną dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia pocztą polską lub firmą kurierską. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym towar w czasie transportu.

2. Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości.

3. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "za pobraniem" należy przygotować kwotę do zapłaty.

4. Po przyjeździe kuriera należy pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). W wypadku uszkodzenia lub podejrzenia, że przesyłka była otwierana należy w obecności kuriera sprawdzić jej stan oraz zawartość.

5. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

W protokole zawrzeć należy:

a).dane zamawiającego

b). informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół")

c). informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie)

d). informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone)

Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (faksem lub pocztą) do nadawcy .

XI. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

2. W przypadku reklamacji (innych niż opisana w dziale X pkt. 5) należy skontaktować się z Mezar za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego / nazwę firmy, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

3. Reklamacje są rozpatrywane na bieżąco, maksymalnie do 7 dni.

4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, lub faksem zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, o ile nie naruszył oryginalnego opakowania otrzymanego towaru, towar jest komplety i nieużywany. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Klient skorzysta z prawa rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zwroty prosimy kierować na adres:
Narzędzia Profesjonalne
Ul. Przemysłowa 14/15
66-400 Gorzów Wlkp. - z dopiskiem "zwrot".

Mezar nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Mezar dokona zwrotu kwoty równej cenie zwróconego towaru. Środki pieniężne zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Mezar zwróconych towarów. Koszt odesłania towarów zwróconych nie podlega zwrotowi.

XII. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, w tym prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania danych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Mezar zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego.

3. Regulamin (zmiany w Regulaminie) obowiązuje od momentu jego opublikowania.

4. Oferta umieszczona w sklepie internetowym „Narzędzia profesjonalne” nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego.

 

w ofercie sklepu Narzędzia Profesjonalne produkty producentów:
 BETA   BOSCH   Collomix   DeltaPlus   FANAR    FENES   INTEGRA TOOLS   JotKEl   KUŹNIA   Makita   MAR   Pafana   PROXXON   ŚCISKPOL   WIERTŁA BAILDON   WIHA   WIKA 
realizacja virtualnetia
projektowanie stron internetowych