O firmie

Od 1989 roku służymy Państwu wiedzą i doświadczeniem w zakresie handlu narzędziami i świadczonych usług. W sposób ciągły poszerzamy nasze umiejętności przez realizację programu szkoleń, stanowiącego ważną część Certyfikatu naszego Systemu Zarządzania Jakością, który posiadamy już od 2003 roku. Staramy się być jak najbliżej naszych Klientów. Priorytetową zasadą, która obowiązuje wszystkich pracowników jest utrzymanie wysokiego standardu obsługi, terminowe wywiązywanie się z przyjętych zleceń i zawartych umów oraz kierowanie się zasadami etyki i dobrej praktyki inżynierskiej.
 

Historia firmy

1989 rozpoczęcie działalności
1989 uzyskanie pierwszych uprawnień na remonty i montaż urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
1991 uruchomienie działalności handlowej
1995 podpisanie umowy franszyzingowej ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
1996 utworzenie laboratorium badań materiałowych, uznanego przez CLDT
1996 podpisanie pierwszych umów przedstawicielskich z producentami narzędzi i armatury przemysłowej
1998 powstanie Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki
2002 powstanie Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania spawaczy posiadającego uznanie Urzędu Dozoru Technicznego
2003 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN - ISO 9001:2001 wydanego przez UDT-CERT
2004 wstąpienie do Klubu BOSCH - PARTNER
2004 uzyskanie akredytacji PARP w ramach SPO-WKP w dziedzinie JAKOŚCI
2005 remont kapitalny pawilonu handlowego
2006 przeniesienie hurtowni narzędzi profesjonalnych do nowej siedziby
2006 uzyskanie ponowne certyfikatu systemu zarządzania jakością
zgodnie z normą PN-EN - ISO 9001 : 2001 wydanego przez UDT-CERT

 Dane firmy

Ośrodek Usług Technicznych MEZAR sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 12
Gorzów Wlkp. 66-400
spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
KRS: 0000210461,
REGON: 008010452
NIP: 599-011-26-79
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego firmy: 65 100 zł
konto bankowe: Alior Bank S.A. 15 2490 0005 0000 4530 4789 0361